_E_

 • Member since Apr 30th 2017
Last Activity

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

 • Shilliam_Wakespeare -

  hey E come on the discord before the website shuts down!

 • Sad_James -

  don't leave mE

 • Muh_Dick -

  you're gorgeous daddy

 • James. -

  Husband material

 • Kinree -

  OH IT'S BEAUTIFUL

  • Vladimir_Putin -

   Chcę to mocno pieprzyć

  • Kinree -

   exactly full homo

 • Vladimir_Putin -

  he is dead... again... but he will soon be back. This is the story of his life.

  He found a computer, started playing
  there was a wild game installed....
  it was called Mount & Blade Warband
  he found a server called Jailbreak

  he started playing for months... then years...

  then he realised how much of his life he had wasted.
  "F** ****** ************ ***** you"
  his life truly was ruined.
  Until he met a girl and settled down. Well he thought it was a girl...
  It was humble beggar! He finally realised...
  OH FUCK YOU HAVE REALLY FAT WRISTS
  and then he ran for miles and miles....
  where he then started a new life in a country called... Turkey
  He found a computer, and started playing
  there was a wild game installed....
  it was called Mount & Blade Warband
  he found a server called Jailbreak

  he started playing for months... then years...
  then he realised how much of his life he had wasted.
  "F** ****** ************ ***** you"
  his life truly was ruined.
  Until he met a girl and settled down. Well he thought it was a girl...
  It was humble beggar! Again!
  OH FUCK YOU HAVE REALLY FAT WRISTS
  and then he ran for miles and miles....
  where he then started a new life in a country called... Somalia
  He found a computer, and started playing
  there was a wild game installed....
  it was called Mount & Blade Warband
  he found a server called Jailbreak

  he started playing for months... then years...
  then he realised how much of his life he had wasted.
  "F** ****** ************ ***** you"
  his life truly was ruined.
  Until he met a girl and settled down. Well he thought it was a girl...
  It was humble beggar! Again!? How dumb is he?
  OH FUCK YOU HAVE REALLY FAT WRISTS
  and then he ran for miles and miles....
  where he then started a new life in a country called... Turkmeinistan
  He found a computer, and started playing
  there was a wild game installed....
  it was called Mount & Blade Warband
  he found a server called Jailbreak

  he started playing for months... then years...
  then he realised how much of his life he had wasted.
  "F** ****** ************ ***** you"
  his life truly was ruined.
  Until he met a girl and settled down. Well he thought it was a girl...
  It was humble beggar! Again!
  OH FUCK YOU HAVE REALLY FAT WRISTS
  and then he ran for miles and miles....
  where he then started a new life in a country called... Poland
  He found a computer, and started playing
  there was a wild game installed....
  it was called Mount & Blade Warband
  he found a server called Jailbreak

  he started playing for months... then years...
  and the cycle keeps on continuing and it is as we speak...

  • Kinree -

   Putin jest gejem

  • Vladimir_Putin -

   no Im not :(

  • _E_ -

   an honour to read

 • Kinree -

  E don't leave us again

  • _E_ -

   I'm sorry Kinree, I need to run my regiment :(

  • Kinree -

   E's regiment oh my hook

   I want to join as gnome ranker

  • _E_ -

   we will raid one day

  • Vladimir_Putin -

   59E_God_E?

  • Raiding -

   I'm just going to leave this here
   youtube.com/watch?v=Jkt4tR-LTzs

 • Vladimir_Putin -

  rEEEE

 • _E_ -

  ᗯᕮᒪᑕOᗰᕮ TO ᗰY ᑭᖇOᖴIᒪᕮ


  ᙎᙓᒪᙅOᙏᙓ TO ᙏY ᑭᖇOᖴIᒪᙓ

  Ɯєℓcσмє тσ му ρяσƒιℓє  ƜєƖcσмє тσ му ρяσfιƖє

  Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ  Шεlςσϻε τσ ϻψ ρгσғϑιlε

  Welcoмe тo мy proғιle  ƜЄԼƇƠMЄ ƬƠ MƳ ƤƦƠƑƖԼЄ

  Welcome to my profile

  ฬєlς๏๓є t๏ ๓ץ թг๏Ŧเlє

  ᵂᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᵐʸ ᵖʳᵒᶠᶤˡᵉ

  Wҽʅƈσɱҽ ƚσ ɱყ ρɾσϝιʅҽ

  Ⓦⓔⓛⓒⓞⓜⓔ ⓣⓞ ⓜⓨ ⓟⓡⓞⓕⓘⓛⓔ

  Weł¢øмe тø мч ρяøfıłe

  ѠƐĿƇ♡MƐ Ƭ♡ MY ṖŔ♡FĪĿƐ

  Wεʟcσмε тσ мч ρяσғıʟε

  Щ乇レζԾᄊ乇 イԾ ᄊリ ア尺Ծキノレ乇

  Ẃἔłƈὄмἔ ҭὄ мẏ ῥʀὄғἷłἔ

  ωεlcøʍε †ø ʍψ ρƦøŦιlε

  Wεℓƈσɱε ŧσ ɱγ þŗσ∱ïℓε

  ᗯ૯Ն८૦ɱ૯ ੮૦ ɱע ƿՐ૦ԲɿՆ૯

  աεlƈօოε էօ ოყ թгօբﻨlε

  ຟēl¢໐๓ē t໐ ๓ฯ pr໐filē

  Wεlƈօოε էօ ოყ րɾօբἶlε

  చҽӀçօʍҽ էօ ʍվ քɾօƒìӀҽ

  Wɛʟƈօʍɛ ȶօ ʍʏ քʀօʄɨʟɛ

  Wεレς⊕mε †⊕ mψ pr⊕ƒïレε

  ЩЄĿĈØ♏Є ƚØ ♏¥ PRØŦĪĿЄ

  Wєʅƈơɱє ƭơ ɱɣ ƥɾơƒɪʅє

  ω£Ł¢øɱ£ Ŧø ɱ¥ ṖŔøƒĩŁ£

  աȝʅՇԾʍȝ ԵԾ ʍՎ ρՐԾԲɿʅȝ

  ШΞŁϾФmΞ tФ mЏ pЯФŦłŁΞ

  WειȻΘɱε τΘ ɱϓ ρરΘʃίιε

  Wël̈c̈öm̈ë ẗö m̈ÿ p̈r̈öf̈ïl̈ë

  W€|¢¤m€ t¤ mÿ Þ®¤f¡|€

  WƐŁㄈØ௱Ɛ ŤØ ௱Ϥ þ尺ØFɪŁƐ

  WÈĻ¢◊мÈ ⊥◊ мý Ƿr◊FÎĻÈ

  ЩęlटΦɱę ƮΦ ɱყ РЯΦբilę

  wEᄂ©ΘME τΘ My ǷҐΘFЇᄂE

  wɘlɔoмɘ тo мγ qяoʇilɘ

  ʍǝๅɔoɯǝ ʇo ɯʎ dɹoɟıๅǝ

  W|̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |͇ ͇ |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿||̿ V ̿||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ ̿ ̿|̿ ̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿| |̿ V ̿|╰|╯ |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'|̿ ̶̿'╮|͇̿ ͇̿ ͇̿||̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿ ||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿

  Mєгcowє ⊥o w⑃ ƅʁoɻιгє

  W31C0M3 70 MY PR0F!13

  ⒲⒠⒧⒞⒪⒨⒠ ⒯⒪ ⒨⒴ ⒫⒭⒪⒡⒤⒧⒠

  • Vladimir_Putin -

   thx <3

  • Dimitry -

   ᗯᕮᒪᑕOᗰᕮ TO ᗰY ᑭᖇOᖴIᒪᕮ


   ᙎᙓᒪᙅOᙏᙓ TO ᙏY ᑭᖇOᖴIᒪᙓ

   Ɯєℓcσмє тσ му ρяσƒιℓє   ƜєƖcσмє тσ му ρяσfιƖє

   Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ   Шεlςσϻε τσ ϻψ ρгσғϑιlε

   Welcoмe тo мy proғιle   ƜЄԼƇƠMЄ ƬƠ MƳ ƤƦƠƑƖԼЄ

   Welcome to my profile

   ฬєlς๏๓є t๏ ๓ץ թг๏Ŧเlє

   ᵂᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᵐʸ ᵖʳᵒᶠᶤˡᵉ

   Wҽʅƈσɱҽ ƚσ ɱყ ρɾσϝιʅҽ

   Ⓦⓔⓛⓒⓞⓜⓔ ⓣⓞ ⓜⓨ ⓟⓡⓞⓕⓘⓛⓔ

   Weł¢øмe тø мч ρяøfıłe

   ѠƐĿƇ♡MƐ Ƭ♡ MY ṖŔ♡FĪĿƐ

   Wεʟcσмε тσ мч ρяσғıʟε

   Щ乇レζԾᄊ乇 イԾ ᄊリ ア尺Ծキノレ乇

   Ẃἔłƈὄмἔ ҭὄ мẏ ῥʀὄғἷłἔ

   ωεlcøʍε †ø ʍψ ρƦøŦιlε

   Wεℓƈσɱε ŧσ ɱγ þŗσ∱ïℓε

   ᗯ૯Ն८૦ɱ૯ ੮૦ ɱע ƿՐ૦ԲɿՆ૯

   աεlƈօოε էօ ოყ թгօբﻨlε

   ຟēl¢໐๓ē t໐ ๓ฯ pr໐filē

   Wεlƈօოε էօ ოყ րɾօբἶlε

   చҽӀçօʍҽ էօ ʍվ քɾօƒìӀҽ

   Wɛʟƈօʍɛ ȶօ ʍʏ քʀօʄɨʟɛ

   Wεレς⊕mε †⊕ mψ pr⊕ƒïレε

   ЩЄĿĈØ♏Є ƚØ ♏¥ PRØŦĪĿЄ

   Wєʅƈơɱє ƭơ ɱɣ ƥɾơƒɪʅє

   ω£Ł¢øɱ£ Ŧø ɱ¥ ṖŔøƒĩŁ£

   աȝʅՇԾʍȝ ԵԾ ʍՎ ρՐԾԲɿʅȝ

   ШΞŁϾФmΞ tФ mЏ pЯФŦłŁΞ

   WειȻΘɱε τΘ ɱϓ ρરΘʃίιε

   Wël̈c̈öm̈ë ẗö m̈ÿ p̈r̈öf̈ïl̈ë

   W€|¢¤m€ t¤ mÿ Þ®¤f¡|€

   WƐŁㄈØ௱Ɛ ŤØ ௱Ϥ þ尺ØFɪŁƐ

   WÈĻ¢◊мÈ ⊥◊ мý Ƿr◊FÎĻÈ

   ЩęlटΦɱę ƮΦ ɱყ РЯΦբilę

   wEᄂ©ΘME τΘ My ǷҐΘFЇᄂE

   wɘlɔoмɘ тo мγ qяoʇilɘ

   ʍǝๅɔoɯǝ ʇo ɯʎ dɹoɟıๅǝ

   W|̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |͇ ͇ |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿||̿ V ̿||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ ̿ ̿|̿ ̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿| |̿ V ̿|╰|╯ |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'|̿ ̶̿'╮|͇̿ ͇̿ ͇̿||̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿ ||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿

   Mєгcowє ⊥o w⑃ ƅʁoɻιгє

   W31C0M3 70 MY PR0F!13

   ⒲⒠⒧⒞⒪⒨⒠ ⒯⒪ ⒨⒴ ⒫⒭⒪⒡⒤⒧⒠

 • Bleetham Shepard -

  awesome face

  • _E_ -

   thank you

 • _E_ -

  apparently i am not experienced enough to be a community warden :(

  • James. -

   You are on this council, but we do not grant you the rank of CW.

  • Raiding -

   What?! How can you do this? This is outrageous, it's unfair

  • James. -

   Take a seat, young Shitposter.

 • Raiding -

  a b c d f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

  • _E_ -

   25 of my favourite people

  • Vladimir_Putin -

   what about me E?

 • _E_ -

  youtube.com/watch?v=BF0uMuBY3g0

 • Kinree -

  w h e r e    i s    E

  • _E_ -

   hello

  • Kinree -

   HUZZAH!

  • YeeBoyyy -

   URRAAAA

  • Vladimir_Putin -

   GOD SHITS ON THE KAISER

 • YeeBoyyy -

  rEEEEEEEEEEE

 • YeeBoyyy -

  Unban

 • _E_ -

  Is his novelty account status wearing thin? More on this at 6

  • Highland Cow -

   why were you banned
   ?

  • _E_ -

   I posted a joke admin application, didn't know it wasn't allowed :o

  • Vladimir_Putin -

   kek you still got the tag x) you should have the tag ~ "Jailbreak's resident autist"

 • Vladimir_Putin -

  welcome back no locked account anymore

  • _E_ -

   thank you, it is lonely on the other side

 • Kinree -

  NANI

  • Vladimir_Putin -

   omae wa mou
   Shindeiru

  • Kinree -

   DOITSU NO KAGAKU NO WA SEKAI ICHII

 • Vladimir_Putin -

  kek

 • James. -

  Unban E

  rEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 • Vladimir_Putin -

  E my love

 • Vladimir_Putin -

  WHERE ARE YOU?! YOU WERE ON FOR 2 DAYS, THEN YOU WENT! OH BABY GIVE ME ONE MORE CHANCE! [INSERT LYRIC HERE]

  • _E_ -

   too much of a good thing is bad for you

  • Vladimir_Putin -

   E you are too good to be bad for anyone! Your pistol dances are so secksi! Teach me plox!

 • Vladimir_Putin -

  I miss u pls come on D:

 • Handsome Jew -

  Last Activity Nov 6th 2017

  DED


  AGAIN  WHY

 • Scrooblord. -

  why did you never apply like you said you would wtf

  • _E_ -

   admining is a thankless job

 • Vladimir_Putin -

  E you are my idol

 • Handsome Jew -

  You'rE a positivE lad, i likE that, btw, you arEn't ugly. You may bE onE of thE most HandsomE people i'vE EvEr sEEn.

  • _E_ -

   Thank you very much my friend!

 • Bjorn Ironside -

  How much for dancing lessons?

  • _E_ -

   for you, free

 • _E_ -

  h E llo