_E_

 • Member since Apr 30th 2017
Last Activity

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

 • Kinree -

  E don't leave us again

 • Vladimir_Putin -

  rEEEE

 • _E_ -

  ᗯᕮᒪᑕOᗰᕮ TO ᗰY ᑭᖇOᖴIᒪᕮ


  ᙎᙓᒪᙅOᙏᙓ TO ᙏY ᑭᖇOᖴIᒪᙓ

  Ɯєℓcσмє тσ му ρяσƒιℓє  ƜєƖcσмє тσ му ρяσfιƖє

  Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ  Шεlςσϻε τσ ϻψ ρгσғϑιlε

  Welcoмe тo мy proғιle  ƜЄԼƇƠMЄ ƬƠ MƳ ƤƦƠƑƖԼЄ

  Welcome to my profile

  ฬєlς๏๓є t๏ ๓ץ թг๏Ŧเlє

  ᵂᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᵐʸ ᵖʳᵒᶠᶤˡᵉ

  Wҽʅƈσɱҽ ƚσ ɱყ ρɾσϝιʅҽ

  Ⓦⓔⓛⓒⓞⓜⓔ ⓣⓞ ⓜⓨ ⓟⓡⓞⓕⓘⓛⓔ

  Weł¢øмe тø мч ρяøfıłe

  ѠƐĿƇ♡MƐ Ƭ♡ MY ṖŔ♡FĪĿƐ

  Wεʟcσмε тσ мч ρяσғıʟε

  Щ乇レζԾᄊ乇 イԾ ᄊリ ア尺Ծキノレ乇

  Ẃἔłƈὄмἔ ҭὄ мẏ ῥʀὄғἷłἔ

  ωεlcøʍε †ø ʍψ ρƦøŦιlε

  Wεℓƈσɱε ŧσ ɱγ þŗσ∱ïℓε

  ᗯ૯Ն८૦ɱ૯ ੮૦ ɱע ƿՐ૦ԲɿՆ૯

  աεlƈօოε էօ ოყ թгօբﻨlε

  ຟēl¢໐๓ē t໐ ๓ฯ pr໐filē

  Wεlƈօოε էօ ოყ րɾօբἶlε

  చҽӀçօʍҽ էօ ʍվ քɾօƒìӀҽ

  Wɛʟƈօʍɛ ȶօ ʍʏ քʀօʄɨʟɛ

  Wεレς⊕mε †⊕ mψ pr⊕ƒïレε

  ЩЄĿĈØ♏Є ƚØ ♏¥ PRØŦĪĿЄ

  Wєʅƈơɱє ƭơ ɱɣ ƥɾơƒɪʅє

  ω£Ł¢øɱ£ Ŧø ɱ¥ ṖŔøƒĩŁ£

  աȝʅՇԾʍȝ ԵԾ ʍՎ ρՐԾԲɿʅȝ

  ШΞŁϾФmΞ tФ mЏ pЯФŦłŁΞ

  WειȻΘɱε τΘ ɱϓ ρરΘʃίιε

  Wël̈c̈öm̈ë ẗö m̈ÿ p̈r̈öf̈ïl̈ë

  W€|¢¤m€ t¤ mÿ Þ®¤f¡|€

  WƐŁㄈØ௱Ɛ ŤØ ௱Ϥ þ尺ØFɪŁƐ

  WÈĻ¢◊мÈ ⊥◊ мý Ƿr◊FÎĻÈ

  ЩęlटΦɱę ƮΦ ɱყ РЯΦբilę

  wEᄂ©ΘME τΘ My ǷҐΘFЇᄂE

  wɘlɔoмɘ тo мγ qяoʇilɘ

  ʍǝๅɔoɯǝ ʇo ɯʎ dɹoɟıๅǝ

  W|̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |͇ ͇ |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿||̿ V ̿||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ ̿ ̿|̿ ̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿| |̿ V ̿|╰|╯ |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'|̿ ̶̿'╮|͇̿ ͇̿ ͇̿||̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿ ||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿

  Mєгcowє ⊥o w⑃ ƅʁoɻιгє

  W31C0M3 70 MY PR0F!13

  ⒲⒠⒧⒞⒪⒨⒠ ⒯⒪ ⒨⒴ ⒫⒭⒪⒡⒤⒧⒠

  • Vladimir_Putin -

   thx <3

  • Dimitry -

   ᗯᕮᒪᑕOᗰᕮ TO ᗰY ᑭᖇOᖴIᒪᕮ


   ᙎᙓᒪᙅOᙏᙓ TO ᙏY ᑭᖇOᖴIᒪᙓ

   Ɯєℓcσмє тσ му ρяσƒιℓє   ƜєƖcσмє тσ му ρяσfιƖє

   Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ   Шεlςσϻε τσ ϻψ ρгσғϑιlε

   Welcoмe тo мy proғιle   ƜЄԼƇƠMЄ ƬƠ MƳ ƤƦƠƑƖԼЄ

   Welcome to my profile

   ฬєlς๏๓є t๏ ๓ץ թг๏Ŧเlє

   ᵂᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᵐʸ ᵖʳᵒᶠᶤˡᵉ

   Wҽʅƈσɱҽ ƚσ ɱყ ρɾσϝιʅҽ

   Ⓦⓔⓛⓒⓞⓜⓔ ⓣⓞ ⓜⓨ ⓟⓡⓞⓕⓘⓛⓔ

   Weł¢øмe тø мч ρяøfıłe

   ѠƐĿƇ♡MƐ Ƭ♡ MY ṖŔ♡FĪĿƐ

   Wεʟcσмε тσ мч ρяσғıʟε

   Щ乇レζԾᄊ乇 イԾ ᄊリ ア尺Ծキノレ乇

   Ẃἔłƈὄмἔ ҭὄ мẏ ῥʀὄғἷłἔ

   ωεlcøʍε †ø ʍψ ρƦøŦιlε

   Wεℓƈσɱε ŧσ ɱγ þŗσ∱ïℓε

   ᗯ૯Ն८૦ɱ૯ ੮૦ ɱע ƿՐ૦ԲɿՆ૯

   աεlƈօოε էօ ოყ թгօբﻨlε

   ຟēl¢໐๓ē t໐ ๓ฯ pr໐filē

   Wεlƈօოε էօ ოყ րɾօբἶlε

   చҽӀçօʍҽ էօ ʍվ քɾօƒìӀҽ

   Wɛʟƈօʍɛ ȶօ ʍʏ քʀօʄɨʟɛ

   Wεレς⊕mε †⊕ mψ pr⊕ƒïレε

   ЩЄĿĈØ♏Є ƚØ ♏¥ PRØŦĪĿЄ

   Wєʅƈơɱє ƭơ ɱɣ ƥɾơƒɪʅє

   ω£Ł¢øɱ£ Ŧø ɱ¥ ṖŔøƒĩŁ£

   աȝʅՇԾʍȝ ԵԾ ʍՎ ρՐԾԲɿʅȝ

   ШΞŁϾФmΞ tФ mЏ pЯФŦłŁΞ

   WειȻΘɱε τΘ ɱϓ ρરΘʃίιε

   Wël̈c̈öm̈ë ẗö m̈ÿ p̈r̈öf̈ïl̈ë

   W€|¢¤m€ t¤ mÿ Þ®¤f¡|€

   WƐŁㄈØ௱Ɛ ŤØ ௱Ϥ þ尺ØFɪŁƐ

   WÈĻ¢◊мÈ ⊥◊ мý Ƿr◊FÎĻÈ

   ЩęlटΦɱę ƮΦ ɱყ РЯΦբilę

   wEᄂ©ΘME τΘ My ǷҐΘFЇᄂE

   wɘlɔoмɘ тo мγ qяoʇilɘ

   ʍǝๅɔoɯǝ ʇo ɯʎ dɹoɟıๅǝ

   W|̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |͇ ͇ |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿||̿ V ̿||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ ̿ ̿|̿ ̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿| |̿ V ̿|╰|╯ |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'|̿ ̶̿'╮|͇̿ ͇̿ ͇̿||̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿ ||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿

   Mєгcowє ⊥o w⑃ ƅʁoɻιгє

   W31C0M3 70 MY PR0F!13

   ⒲⒠⒧⒞⒪⒨⒠ ⒯⒪ ⒨⒴ ⒫⒭⒪⒡⒤⒧⒠

 • Bleetham Shepard -

  awesome face

 • _E_ -

  apparently i am not experienced enough to be a community warden :(

 • Raiding -

  a b c d f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 • Kinree -

  w h e r e    i s    E

 • YeeBoyyy -

  rEEEEEEEEEEE

 • YeeBoyyy -

  Unban

 • _E_ -

  Is his novelty account status wearing thin? More on this at 6

 • Vladimir_Putin -

  welcome back no locked account anymore

 • Kinree -

  NANI

 • Vladimir_Putin -

  kek

 • James. -

  Unban E

  rEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 • Vladimir_Putin -

  E my love

 • Vladimir_Putin -

  WHERE ARE YOU?! YOU WERE ON FOR 2 DAYS, THEN YOU WENT! OH BABY GIVE ME ONE MORE CHANCE! [INSERT LYRIC HERE]

 • Vladimir_Putin -

  I miss u pls come on D:

 • Handsome Jew -

  Last Activity Nov 6th 2017

  DED


  AGAIN  WHY

 • Scrooblord. -

  why did you never apply like you said you would wtf

 • Vladimir_Putin -

  E you are my idol

 • Handsome Jew -

  You'rE a positivE lad, i likE that, btw, you arEn't ugly. You may bE onE of thE most HandsomE people i'vE EvEr sEEn.

 • Bjorn Ironside -

  How much for dancing lessons?

 • _E_ -

  h E llo

 • Kinree -

  Why he is rippo ;(

 • Muh_Dick -

  come back damn it :(

  • _E_ -

   I have made some appearances lately but haven't seen any of you guys ;( will try harder

  • Muh_Dick -

   1 month since I posted this and it's just as relevant as it was back then, come back :(

 • TrumpSuicideWatch -

  Miss you, E

  • _E_ -

   I miss your lovely face too, Trump. Maybe I shall see you soon!

 • Macedonic_Sarissa -

  How is F, your meme wife?

 • Muh_Dick -

  did u die

 • Dimitry -

  Muriturca - May 7th 2017
  Things E does

  -Dropping weps
  -Locking himself in a cage
  -Hands up when someone riots

  Things E doesn't

  -Attacking
  -Following any orders

  • _E_ -

   pls i kill now

  • Dimitry -

   :(

  • Amk -

   Update V 0.1;

   added to Things E does
   -Killing prisoners

   removed to Things E doesn't
   -Attacking

   Sorry for late update our developers trying to work harder for new data.